Vedtak i Kommunestyret 14.03.2024

Medlem til representantskapet (2023-2026): Ordførar Wenche Tislevoll (H)
Varamedlem til representantskapet (2023-2026): Varaordførar Sigurd Andrè Maraas (FrP)
Varamedlem til representantskapet (2023-2026): Representant Ragnhild Prestbø (H)
 

Innkalling til representantskapsmøte i Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS 11.06.2024