Medlemar Personleg varamedlem
 
Harald Rydland, KRF, leiar,  e-post Astrid Koløen Prestbø, KRF           
Sigurd Andre Maras, FRP, nestleiar, e-post   Terje Johan Stokken, FRP
Karen Elisabet Rydland Sæbø, SP, e-post Grete Marit Veka Maraas, SP
Jo Kjetil Strand, H, e-post Arne Prestbø, H
Angunn Bårdsen, AP, e-post Ole Andrè Ertsås Westerheim, AP