Målet med leksehjelp

Målet med leksehjelp er å gje elevane hjelp med skulearbeidet, meistringskjensle og gode rammer for sjølvstendig arbeid. 

Om tilbodet

Fitjar kommune tilbyr gratis leksehjelp for elevar på 3.-10.trinn i grunnskulen. Elevane får tilbod om 60 minutt leksehjelp kvar veka og det er frivillig å delta. 

Leksehjelpa er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa, men det er nær tilknytning mellom skulearbeidet og leksehjelpa. 

Bestemmelsane om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell tilrettelegging, retten til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjel ikkje for leksehjelpa. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skulen for å få vite meir om leksehjelp på din skule. 

Rimbareid skule: 53 45 85 60
Øvrebygda skule: 53 45 85 86
Selevik skule: 53 45 85 95