Interkommunalt arkiv i Hordaland har fått skanna gamle møtebøker frå formannskap og kommunestyre i Fitjar til digitalarkivet.no. Her vil også finnast deler av Stord kommune som følgjer av frådelingar eller grensejusteringar.

Lenke til digitalarkivet finn du her