Habiliteringstenesta

Eining for Habilitering har ansvar for tenester til personar med nedsett funksjonsevne/psykisk utviklingshemming.

Habiliteringstenesta har ansvar for tilbod i heimen og dagtilbodet i Bakken for personar med utviklingshemming.

Tenestene er:

  • Praktisk bistand hjelp i heimen

  • Praktisk bistand hjelp og opplæring

  • Helsetenester i heimen

  • Miljøterapi

  • Støttekontakt

Eininga består av desse avdelingane:

  • Havnahuset

  • Gartnertunet

  • Dagtilbodet i Bakken

 

Det er einingsleiar og avdelingsleiar Gartnertunet som har ansvar for saksbehandlinga innafor desse tenestene.