Årsmelding og årsrekneskap for 2019

Fitjar kommunestyre godkjente Årsmelding og Årsrekneskap for 2019 i møte 17.06.2020.

Årsmelding og årsrekneskap for 2020

Fitjar kommunestyre godkjente Årsmelding og Årsrekneskap for 2020 i møte 16.06.2021

Årsmelding og årsrekneskap for 2021

Fitjar kommunestyre godkjente Årsmelding og Årsrekneskap for 2021 i møte 22.06.2022