Stadfesta reguleringsplaner er tilgjengelig i Fitjar kommune sitt planregister.  Oversikta finn du her

Kommuneplan for perioden 2011 - 2022 finn du her   

Kommuneplankartet for perioden finn du her  Stadfestingsvedtaket finn du her