Reglement for administrasjonsutvalet

Medlemar Varamedlemar
 
Sigurd Andre Maraas, FRP, leiar, e-post 1. Kristian Skumsnes, SP
Harald Rydland, KRF, nestleiar,  e-post 2. Rune Helland, KRF
Karen Elisabet Rydland Sæbø, SP, e-post 3. Bård Inge Sørfonn, KRF
  4. Grete Marit Veka Maraas, SP
  5. 
   
Jo Kjetil Strand, H,  e-post 1. Arne Prestbø, H
  2. Kristine Kleppe Dalen, H
   
Angunn Bårdsen, AP, e-post 1. Ole Andre Ertsås Westerheim, AP
  2. Ann Helen Eide Helland, AP
   
Fagforbudet ved HTV Turid Dalen 1. Utdanningsforbundet ved HTV Katrin Innvær Ankervold
Hovudverneombud Runar Øvrebø 2. Delta ved HTV Per Egil Larsen
NSF ved Kjetil Eldøy