lyngsviing
Foto: Aase Nøttveit

Fitjarøyane er eit verdifullt kulturlandskapsområde med kystlynghei.  

Arbeidet med å restaurere og skjøtte kystlynghei på mange av øyane er godt i gang, men det er ei utfordring å få nok sviing i lyngbeita.

Dette er ei problemstilling som både brukarar, Fitjar kommune og Statsforvalteren ser. Denne kartlegginga av risiko for ukontrollert brann ved planlagt sviing er meint å være til hjelp for både grunneigarar og brannetaten.

Kartlegginga finn du her