Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar. Leiar skal vera medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Utvalet er heimla i kommunelova §23 og forskrift om kontrollutval 

 Reglement for kontrollutvalet

MedlemarPersonlege varamedlemar
Kjell Aleksander Skogsrud, AP - leiar, e-post1. Terje Aleksandersen, AP
 2. Tore Nesbø, AP
Karen Elisabet Rydland Sæbø, SP - nestleiar, e-post1. Gro Rydland, SP
 2. Grete Marit Veka Maraas, SP
Bjørg Tislevoll, H - e-post1. Arne Prestbø, H
 2. Kristoffer Tufteland, H
Johan Ove Sørfonn, INP - e-post1. Martha-Linn Vik Lekven, FRP
 2. Thomas Bøe Slettemark, INP
Rolf Atle Rolfsnes, KRF - e-post  1. Trond Stokken, KRF
 2. Astrid Bukkøy, KRF
 

 Meir informasjon: Kontrollutvalet - Fitjar Kommune