Sunnhordland interkommunale miljøverk IKS (SIM) forvaltar og driv avfallsinnhentinga for Fitjar kommune. Har du trong for endring i abonnement, nye bosdunkar eller anna ta kontakt med SIM, telefon 53 45 78 50.

Sjå SIM sine nettsider ved å trykkja her

På nettstaden finn du mellom anna kalkulator for renovasjonsavgift i Fitjar kommune, slamgebyr og tømekalender.