Representant  Brukarrådet Fitjar Bu- og behandlingssenter                    Vararepresentant
 
Astrid Koløen Prestbø, KRF, e-post Ole Andre Westerheim, AP, e-post
Representant til Fitjar sokneråd Vararepresentant
Sigurd Andre Maraas, FRP, e-post Jo Kjetil Strand, H, e-post
Representant til KS Fylkesmøte Vararepresentant
Ordførar Harald Rydland, KRF, e-post Varaordførar Sigurd Andre Maraas, FRP, e-post
Representant til årsmøte Friluftsrådet Vest Personlege vararepresentantar
Annar Westerheim Angunn Bårdsen, AP, e-post
Kristine Kleppe Dalen, H, e-post Kristian Skumsnes, SP, e-post
Rolf Atle Rolsnes Fitjar, KRF, e-post Karen Marie Sætre, KRF
Representant til Stiftinga Kystsogeveka Vararepresentant
Harald Rydland, KRF, e-post Sigurd Andre Maraas, FRP, e-post
Representant i Samarbeidsrådet for Sunnhordland Vararepresentant
Terje Stokken, FRP, e-post Bård Inge Sørfonn, KRF, e-post
Grete Marit Veka Maraas, SP, e-post   Kristian Skumsnes, SP, e-post
Jo Kjetil Strand, H, e-post Angunn Bården, AP, e-post
Representantskapet i Sunnhordland Interkommunale Miljøverk Vararepresentant
Harald Rydland, KRF, e-post  Sigurd Andre Maraas, FRP,  e-post
Jo Kjetil Strand, H, e-post Angunn Bårdsen, AP, e-post
Interkommunalt Arkiv Hordaland Vararepresentant
Harald Rydland, KRF, e-post Sigurd Andre Maraas, FRP, e-post
Kontaktperson konfliktrådet Vararepresentant
Kristin Meland, e-post Bente Fitjar, e-post
Kontaktperson Vestland Vassregionutval Vararepresentant
Harald Rydland, KRF, e-post Sigurd Andre Maraas, FRP, e-post
Kari Bjørndal, e-post Randi Karin Habbestad, e-post
Styremedlem Fitjar frivilligsentral Vararepresentant
Angunn Bårdsen, AP, e-post Rolf Atle Rolfsnes, KRF, e-post