Vassforsyning

Fitjar kommune får vatnet sitt frå Svartavatnet.  Dette er hovudkjelda som forsyner ca 2400 personar. Vatnet er reinsa gjennom ulike filter og er UV-behandla.  

Det er utjamningsbasseng på Rimbareid og eit høgdebasseng ved Svartasmoget. Ingen av høgdebassenga er fjellanlegg. Det  vert jamnleg teke prøver av vatnet for analyse. 

Ved brot på vasstilførsel o.l. ring Vakttelefonen 95 22 99 50

 

Ny VA-norm

Fitjar kommunestyre vedtok i møte 3 november sak 55/21 ny VA-norm for Fitjar kommune. Norma gjeld frå 4. november 2021.

Møtebok frå kommunestyret finn du her

VA-norma finn du her