Vassforsyning

Fitjar kommune får vatnet sitt frå Svartavatnet.  Dette er hovedkilden som forsyner ca 2400 personar. Vatnet er reinsa gjennom ulike filter og er UV-behandla.  

Det er utjamningsbasseng på Rimbareid og eit høgdebasseng  ved Svartasmoget. Ingen av høgdebassenga er fjellanlegg. Det  vert  jamnleg teke prøver av vatnet  for analyse. 

Ved brudd på vasstilførsel o.l. ring Vakttelefonen 95 22 99 50

 

Ny VA-norm

Fitjar kommunestyre vedtok i møte 3 november sak 55/21 ny VA-norm for Fitjar kommune. Normen gjeld frå 4. november 2021.

Møtebok frå kommunestyret finn du her

VA-normen finn du her