Medlemar Varamedlem
 
Roger Nesbø, AP, leiar Odd Jarl Larsen, FRP
Lisa Instefjord Gilje, SP Tom Rydland
Terje Johan Stokken, FRP, e-post