Synstelefonen

Ein gratis rådgjevingstjeneste når du lurer på noko om syn

Blindeforbundet har inngått et samarbeidsprosjekt med Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus om å betjene en nasjonal Synstelefon.

Telefonnummer - Synstelefonen 55 97 80 80, fredagar fra kl 09.00-15.00 

Synstelefonen er ein lavterskel rådgjevingstjeneste der ein kan ringe inn med spørsmål om syn, augeplager, augediagnoser eller synsrehabilitering, og få råd og anbefalinger. Alle kan benytte seg av tilbodet, både personar med spørsmål på egne vegne, pårørende og andre.

Tenesta er åpen kvar fredag, da er sykepleier Anette Særvold ved Øyeavdelingen Haukeland, tilgjengeleg for å svare på alt ein måtte lure på om syn. Anette Særvold har lang erfaring med å jobbe med augepasientar.

Mer informasjon om tenesta finn du på Blindeforbundet.no Brosjyre