Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Kommunestyret sitt budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025                                  

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Detaljbudsjettet 2022, detaljer økonomiplan 2022-2025 (rekneark)

Presentasjonar i kommunestyret 27. oktober:
Rådmann - Helse, sosial og omsorg - Oppvekst og kultur - Plan, utvikling og teknisk - Politisk leiing og administrasjon

Politisk handsaming:
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 82/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 80/21 Eigedomsavgifter 2022
Kommunestyret 08.12.2021 - Sak PS 79/21 Gebyrregulativ for 2022 - Bygge-, delings-, og plansaker

Fitjar ungdomsråd 24.11.2021 - Budsjettinnspel
Fitjar eldreråd 16.11.2021 - Uttale til budsjett
Utval for plan og miljø 16.11.2021 - Sak PS 88/21 Budsjett 2022 for plan og utvikling
Utval for oppvekst og omsorg 10.11.2021 - Sak PS 44/21 Budsjett 2022 for Oppvekst og omsorg
Formannskapet 03.11.2021 - Sak PS 81/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Kontrollutvalet - Budsjett 2022

Dokument frå administrasjonen, og relaterte saker:
Rådmannen sine kommentarar til formannskapet si innstilling - 01.12.2021
Rådmannen sine svar til ordførar - 22.11.2021
Passive tiltak 
Tilleggsnummer til statsbudsjettet

Uttalar:
Uttale frå Delta og Fagforbundet
Uttale frå personal ved Havnahuset
Uttale frå Samarbeidsutvalet ved Øvrebygda skule
Uttale frå Utdanningsforbundet
Uttale frå Norsk sykepleierforbund
Uttale frå Fagforbundet

Søknadar:
Søknad om tilskot, Friluftsrådet Vest 21.07.2021 - Utdjuping av søknad 11.11.2021
Søknad om kommunal støtte frå Fitjar sokn
Søknad om tilskot frå Sunnhordland museum
Tilskot og fakturering frå Interkommunalt arkiv Hordaland IKS

Dokument frå mynde:
Statsforvaltaren i Vestland    Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget - tillegg, vedlegg
Statsforvaltaren i Vestland      Statsbudsjettet 2022 - kommuneopplegget
Statsbudsjettet 2022             Lenkje: Statsbudsjettet
Kommuneproposisjonen       Lenkje: Kommuneproposisjonen

Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Fitjar kommune sitt budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, vedteke av kommunestyret 09.12.2020.

Kommunestyret har vedteke budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 den 11.12.2019.
Budsjettdokumentet finn du her