Fitjar kommune er medlem i Vest brann- og redningsregion (VBR) som er et langsiktig faglig samarbeid mellom sjølvstendige  brannvesen i bergensregionen.

Over 90 % av befolkningen i bergensregionene bor i disse kommunene.

Gjennom samarbeidet etableres det faglige nettverk, regional innsats- og lederstøtte, overordnede plandokumenter og
felles kvalitetsstandarder.
Hovedhensikten med samarbeidet er å skape en tryggere kvardag for innbyggjarane gjennom et formelt og strukturert nettverk for deling av kunnskap og erfaring.

Bergen brannvesen er administrasjonsbrannvesen for brannsamarbeidet.  Saman med nabokommunane Bømlo, Stord og Sveio er Fitjar knytt til 110-sentralen i Stavanger.

Link til Heimesida
https://vestbrannregion.no/