Utval for plan og miljø har sine hovudarbeidsområde innan planlegging, forvaltning og vern av naturressursar og kulturminner, byggesaksbehandling, drift av kommunen sine eigedomar, bygningar, tekniske anlegg og kultursaker.

Reglement for utval for plan og miljø 

Medlem Varamedlem
 
Bård Inge Sørfonn, KFR, leiar, e-post 1. Karen Marie Sætre, KRF
Rolf Atle Rolfsnes, e-post 2. Terje Johan Stokken, FRP
  3. Martha Linn Vik, FRP
  4. Johannes Nesse, KRF
Kristian Skumsnes SP, nestleiar, e-post  1. Lisa Instefjord Gilje, SP
  2. Reidar Kloster, SP
  3. Lillian Kongestøl Vik, SP
Kristine Kleppe Dalen, H, e-post  1. Kristoffer Tufteland, H
  2. Joakim Hellen Strand, H
  3. Modgunn Trovåg Vik, H
Angunn Bårdsen, AP, e-post 1. Roger Nesbø, AP
  2. Sondre Nesbø Aarland, AP
  3. Ann Helen Eide Helland, AP
   
Barnas representant i utvalet  
Serina Sørfonn Mona Alfsvåg Traa