Oppgåver
- Organisasjonsutvikling
- Personalforvaltning
- Forhandlingar og tilhøve til arbeidstakarorganisasjonar
- Helse-, miljø- og tryggleik. 

E-post: personal@fitjar.kommune.no