Personaladelinga held til i 3 etasje på rådhuset.

OPPGÅVER: 
- Organisasjonsutvikling

- Personalforvaltning

- Forhandlingar og tilhøve til arbeidstakarorganisasjonar

- Helse-, miljø- og tryggleik.