Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar. Leiar skal vera medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.

Utvalet er heimla i kommunelova §23 og forskrift om kontrollutval 

 Reglement for kontrollutvalet

MedlemarPersonlege varamedlemar
Bjørg Tislevoll, H - leiar, e-post1. Holger Peitisch, H
 2. Herbjørn Skumsnes, H
Kjell Aleksander Skogsrud, AP - nestleiar, e-post1. Kjell Magnar Helland, AP
 2. Terje Aleksandersen, PS
Jostein Sandvik, KRF e-post1. Trond Stokken, KRF
 2. Torunn K. Aarskog, KRF
Gro Rydland, SP, e-post1. Geir Ingolf Strand, SP
 2. Lars Ove Rimmereid, SP
Frank Solli, FRP, e-post  1. Jostein Skram, FRP
 2. Anne Merete R. Opshaug, FRP
 

 Meir informasjon: Kontrollutvalet - Fitjar Kommune