Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljøretta helsevern i Fitjar kommune

    Rådhuset1_820x615.jpg

Kontaktpersoner for miljøretta helsevern i kommunen er Janett Svendsen og Karin S. Stokken. fitjar@fitjar.kommune.no eller tlf 53458500. Postadresse:Fitjar kommune. Postboks 83. 5418 FITJAR.

Kommunen har ansvar for å fremja folkehelse og bidra til å verne befolkninga mot faktorar i miljøet som kan ha negativ innverknad på helsa (jfr. forskrift om miljørettet helsevern, § 4 første ledd og folkehelseloven § 4). På denne sida finn du informasjon om kva miljøretta helsevern gjer, og kva krav og anbefalingar som gjeld. 

Helsevern i barnehagar og skular: Her finn du informasjon om krav til internkontroll, tilsyn med barns arbeidsmiljø, inneklimamåling med meir. 

Helsevern i verksemder: Her finn du informasjon om kva du som verksemd må melde frå til kommunen om, og kva krav og anbefalingar som gjeld.

Helsevern i miljøet: Her finn du informasjon om forhold i miljøet som kan ha negativ innverknad på helsa. Eksempel er skadedyr, radon, forureinsing og forsøpling. 

Klikk inn på rubrikkene under for meir informasjon på kvart felt.