Kommunedirektøren er øvste administrative leiar i kommunen. 

Kommunedirektøren har ansvar for m.a.

  • Tilsyn med den samla kommunale forvaltning og drift
  • Samordne og koordinere kommunen si verksemd
  • Gjennomføring av politiske vedtak
  • Beredskap

Reglement
Delegering frå kommunestyret til kommunedirektøren 
Delegering frå kommunedirektøren til administrasjonen