Økonomisjefen er direkte overordna følgjande einingar:

  • Økonomiavdeling
  • Eigedomsskattekontoret

Særlege arbeidsområde:

  • Overordna økonomisaker
  • Budsjett
  • Rekneskapsavslutning og -rapportering
  • Finansforvaltning