Kundetorget held til i fyrste etasje i Fitjar rådhus og har ansvaret for postmottak, arkiv, sentralbord- og informasjonsteneste, samt turistinformasjon.

Kundetorget har også sekretærfunksjonane for: 

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Utval for plan og miljø
  • Utval for oppvekst og omsorg
  • Råd for funksjonshemma
  • Eldrerådet
  • Ungdomsrådet

All post til Fitjar kommune skal sendast til: 

Fitjar kommune
Postboks 83, 
5418 Fitjar

Eller via e-post til fitjar@fitjar.kommune.no 

for journalføring av kundetorget.

All post og/eller dialog på e-post som er arkivverdig etter arkivlova, vert registrert i Fitjar kommune si offentlege postjournal.

Sensitiv post kan sendast via Sikker Post