Kundetorget held til i første etasje i rådhuset  og har postmottak, sentralbord- og informasjonsteneste, samt turistinformasjon.

All post til Fitjar kommune skal sendast til Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no for journalføring av kundetorget.

All post og/eller dialog på e-post som er arkivverdig etter arkivlova vert registrert i Fitjar kommune si offentlege postjournal.