Årsavgifter for vatn, kloakk og feiing/brannsyn gjeldande frå 01.01.2021.

Vassavgift bustad,  kr 3 553,-
Vassavgift leilighet <80 m2,  kr 3 326,-
Vassavgift fritidsbustad  kr 2 220,-
Vassavgift naust kr 2 220,-
Kloakkavgift bustad, kr 4 873,-
Kloakkavgift leiligher <80 m2 kr 3 656,-
Kloakkavgift fritidbustad kr 2 436,-
Kloakkavgift naust kr 2 214,-
Feiing/brannsyn kr 775,-
Vasspost kr 555,-

Prisane er inklusive meirverdiavgift.  Faktura vert sendt i 4 terminer.  Fitjar kommune tilbyr e-faktura. E-fakturareferansen er kundenummeret ditt.  

Tilknyting til bustad over 250 m2 får påslag jf berekningsgrunnlaget. Grunnlag for berekning av tilknyting og årsgebyr finn du her. Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS står for innsamling av hushaldsavfall og administrerer slamtøming for bustader og fritidsbustader i kommunen. Informasjon, tømmekalender og priskalkulator finn du på SIM sin nettstad