vatn_188x250
Foto: Pixabay

Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 93/23 Eigedomsavgifter 2024, gjeldande fra 01.01.2024.

Avgiftene omfattar årsavgifter for vatn, kloakk, renovasjon, slam og feiing/brannsyn, samt tilknytingsavgifter. 

Kommunestyresaka finn du her.  

Her finn du berekningsgrunnlaget gjeldade årsavgifter for vatn og avløp.

Her finn berekningsgrunnlaget for tilknytingsavgifter.