Økonomikontoret

Oppgåver
- Økonomiforvalting
- Finansforvalting
- Fakturering
- Løn, godtgjersle og kompensasjon
- Bustadslån og tilskotsordningar

E-post: okonomi@fitjar.kommune.no 

Skatteoppkrevjar

Frå 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunane har har hatt til i dag. 

Skatteetaten vil med dette få eit heilheitleg ansvar for fastsettjing, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter. 

Oppgåvene som er overført til Skatteetaten er blant anna:

Handsaming av restskatt
Skattepengar til gode
Tilleggsforskot
Forskotstrekk
Arbeidsgjevaravgift
Motrekning og utleggstrekk knytt til skattekrav
Skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Du når skatteetaten på telefon 800 80 000 mellom kl 09:00 og 15:30 på hverdager.

Du kan og ta kontakt med skatteetaten på e-post gjennom innlogging i Altinn

Gå til skatteetaten si nettside om skatteoppkrevjar