Telefonnr: 489 94 154 (Telefon eller sms)

E-post: hukommelsesteam@fitjar.kommune.no

Besøksadresse: Havnahuset, Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kontortid: Onsdag i partalsveker kl 0730 - 1430. Elles etter avtale