Konfliktrådet er ein statleg teneste som tilbyr mekling som metode for å handtere konfliktar.

Hensikten er at partane kan finna fram til gode løysingar gjennom dialog, anten det gjeld å gjera opp for konkrete lovbrot, eller gjenoppretta mellommenneskelege relasjonar.

Fitjar kommunestyre har valgt følgjande kontaktpersonar til konfliktrådet for valperioden 2019-2023:

Kristin Meland, vararepresentant Bente Fitjar. 

Meir informasjon om Konfliktrådet Sør-Vest finn du her