Brannbamsen Bjørnis er en maskot utvikla for å kommunisere med  born og vaksne om brannvern.

Bjørnis blir også brukt som trøstebamse blant landets brannvesen.

Meir om Brannbamsen finn du her