Utleige av Seniorsenteret

Representerer du eit lag/organisasjon kan du låne lokalet ved ulike høve vederlagsfritt, men må betale for dekketøy om du treng det.

Kulturelle lag og organisasjonar                                            Med dekketøy                         Utan dekketøy        
Arrangement på dagtid eller kveldstid (3    timar)    Kr 200,- Kr    0,-
Arrangement heile dagen                                                                 Kr 300,- Kr    0,-

Ved privat leige gjeld følgande prisar:

Private arrangement                                                                         Med dekketøy                      Utan dekketøy          
Arrangement på dagtid eller kveldstid (3 timar) Kr   700,- Kr    500,-
Arrangement heile dagen Kr 2 000,- Kr 1 500,-

Ved teknisk assistanse, anna enn med tilkalling av dagleg leiar til FKIB AS utanom ordinær arbeidstid - kr 400,- for oppmøte inntil 1 time.

Ved fast utleige på varighet av 6 månader eller meir kan det avtalast rabatt med leigetakar.

For bestilling ta kontakt med Fitjar folkebibliotek på telefon 53 45 85 13, eller e-post biblioteket@fitjar.kommune.no

Ordensreglar for Seniorsenteret

  • Lokalet skal forlatast i same stand som ved overtaking
  • Leigetarar pliktar å levera inn att nøklane til biblioteksjefen
  • Leigetarar pliktar å låsa lokalet etter seg
  • Leigetakarar pliktar å setja seg inn i alle brukarmanualane tilhøyrande teknisk utstyr som oppvaskemaskin, kaffitraktar, vaffeljern, støvsugar, komplett audio/video-anlegg m/lerret.
  • Skade på dekkjetøy samt inventar, teknisk utstyr som oppvaskemaskin, kaffitraktar, vaffeljern, støvsugar, komplett audio/video-anlegg m/lerret skal dekkjast av leigetakar

 

Kalender