Fitjar kommunestyre vedtok i sak PS 59/18 å starte med kommuneplanen sin samfunnsdel.  Saka vart vedteke i kommunestyret den 30.08.20 i sak PS 55/20.  På lenkene under finn du sakshandsaminga av planen frå oppstart og fram til vedtaksdato.

Kommuneplanen sin samfunndel for perioden 2020 - 2040 finn du her

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 55/20 den 30.09.2020 - "Kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar 2020-2040. Endeleg handsaming" - finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 41/20 den 16.06.2020 - "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" ut på høyring finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 14/20 den 19.02.2020 - "Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar  2020-2040" - finn du her

Kommunestyret sitt vedtak i sak PS 12/19 den 24.04.2019 - "Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" - finn du her, "Planprogrammet  finn du her

Formannskapet sitt vedtak i sak PS 3/19 den 06.02.2019 - "Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040" - finn du her, vedlegget finn du her

Kommunestyret sitt vedtak sak PS 59/18 den 19.12.12018 - "Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 - oppstart av planprogram" - finn du her

 

Statistikk utarbeida av Vestland fylkeskommune

Statistikken finn du her (powerpoint)