Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum er eit samarbeid på innkjøp mellom kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Tysnes.

Stord kommune er vertskommune for ordninga. Den enkelte kommune i samarbeidet har i tillegg oppnemnt ein særskilt innkjøpsansvarleg, som er medlem av det felles innkjøpsforumet.

Innkjøp over nasjonal terskelverdi blir publisert på nettstaden Doffin.