Overordna ansvar for avdelingane:

  • Teknisk etat
  • Plan og bygg
  • Stord Fitjar Landbrukskontr
  • Fitjar Brann og redning