Vest brann- og redningsregion har uttarbeiddd brosjyre for branntryggleik i båt.  Brosjyren finn du  her