Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimefrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløysingar som Buypass eller Comfides.

Treng du hjelp til utfyllinga, kan du ringje NAV Kontaktsenter og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstida. Viss du av ulike årsakar ikkje kan eller ynskjer å nytte den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt møte opp på NAV-kontoret. Du kan også bruke papirsøknad som du kan få utlevert i Kundetorget i rådhuset eller hjå NAV Fitjar.

Dei sosiale tenestene ved kontoret er :

  • Økonomisk rådgjeving

  • Økonomisk stønad til livsopphald

  • Kvalifiseringsprogram

  • Råd og rettleiing

  • Hjelp til midlertidig butilbod

  • Hjelp i høve rusproblematikk/speleavhengigheit.

For ytterlegare opplysningar sjå www.nav.no

Lover og forskrifter: Lov om sosiale tenester