Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Fitjar kommune, kan ein finne her