Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategisk leiing

Leiargruppa består av kommundirektør, assisterande kommunedirektør, etatsjef helse og omsorg, etatsjef oppvekst og kultur, og økonomisjef. Føremålet med leiargruppa er å medverka til heilskapleg utvikling og styring av kommunen. Leiargruppa har møte kvar måndag. 

Leiargruppa sitt mandat er av rådgjevande karakter. Strategisk leiing handsamar større og overordna saker, prosjekt og prosessar, budsjett, rapportar mv.  Arbeidsdelinga i Strategisk leiing er for tida slik det går fram av det administrative organisasjonskartet.

 

 Foto: Misje Foto

 

 

Skjema

Publisert | Oppdatert 10. november 2022