Stedfortredar for kommunedirektør

Ansvarleg for utviklingsarbeid, systemarbeid, kompetanseutvikling, personal og økonomi for:

  • Grunnskulane 
  • Kulturskulen
  • Vaksenopplæringa 
  • Kommunal barnehage 
  • Helsestasjonen 
  • Kulturavdelinga