Formannskapet har hovudansvar for eigedomsforvaltning, næringsutvikling, samt løpende økonomisaker. Om formannskapet kan ein sei at dei er verksemda sitt folkevalde "styre" og næraste samarbeidsorgan for rådmannen.

Reglement for Fitjar formannskap

Medlemar Varamedlemar
 
Harald Rydland, KRF, ordførar, e-post 1. Kristian Skumsnes, SP
Sigurd Andre Maraas, FRP, varaordførar, e-post 2. Rune Helland, KRF
Karen Elisabet Rydland Sæbø, SP, e-post 3. Bård Inge Sørfonn, KRF
  4. Grete Marit Veka Maraas, SP
  5. Turid Marie Lambach Fitjar, KRF
Kjell Nesbø, AP, e-post 1. Angunn Bårdsen, AP
  2. Ole Andre Ertsås Westerheim, AP
Jo Kjetil Strand, e-post 1. Arne Prestbø, H
  2. Kristine Kleppe Dalen, H