Personalansvarleg med ansvar for lønsforhandlingar
Ansvarleg for sal av næringsareal

Overordna ansvar for fylgjande einingar:

  • Personalavdelinga
  • IKT-avdelinga
  • Kundetorg og arkiv

Særlege ansvarsområde:

  • Arbeidsmiljøutvalet
  • Administrasjonsutvalet
  • Alkohollova
  • Serveringslova
  • Val

Disponent for Eigedomsselskapet Gamle Fitjar tinghus AS og Fitjar utvikling AS.