Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Administrasjon

I administrasjonen finn du fleire avdelingar - eller såkalla stabsfunksjonar - som ivaretek dei overordna fellesfunksjonane i kommunen. Her ligg sekretærfunksjonane for kommunestyre, formannskap, og dei øvrige politiske utval. I administrasjonen finn du òg den tverretatlege kompetanse innan økonomi, budsjett, IKT og personalforvalting.