Utval for oppvekst og omsorg har hovudansvar for barnehagar, grunnskulen, helsestasjon, barnevern, musikkskole, vaksenopplæring, oppgåver innanfor sosiale tenester, psykiatri og eldreomsorg.

Reglement for utval for oppvekst og omsorg

Medlemar Varamedlem
 
Grete Marit Veka Maraas, SP, leiar, e-post 1. Bård Inge Bø, SP         
  2. Jens Gaute Aarbø, Sp
  3. Signe Kvalsvik Rydland, SP
Rune Helland, KRF, nestleiar, e-post 1. Rolf Atle Rolfsnes, KRF
  2. Martha Linn Vik, FRP
Astrid Koløen Prestbø, KRF, e-post 3. Idar Olav Ingvaldsen, KRF
  4. Solveig Lambach Fitjar
Geirmund Aga, H, e-post 1. Modgunn Trovåg Vik, H
  2. Ragnhild Prestbø, H
  3. Kristoffer Tufteland, H
Ole Andrè Ertsås Westerheim, AP, e-post 1. Gunn Marit Søreide, AP
  2. Ørjan Søreide Nordvang
  3. Amalie Nesbø