Øvrebygda skule: Alle elevane møter klokka 08.40
SFO opnar same dag klokka 07.00

Selevik skule: Alle elevane møter klokka 08.30
SFO opnar same dag klokka 07.00

Rimbareid skule: Elevane på 2. – 10. trinnet møter kl. 08.45
Elevane på 1. trinnet møter klokka 09.30
SFO opnar same dag klokka 06.45

Meir informasjon om oppmøtestad og tidspunkt vil koma
på heimesida til den enkelte skulen.

Kulturskulen har oppstart i veke 33