Fitjar kommune ynskjer å informera om at kommuneoverlege Marius Filtvedt van Gool har sagt opp si stilling ved Fitjar legesenter. Han vil fungera i stillinga si som kommuneoverlege ut året.

Fitjar kommune har klar vikarlege frå 1.1.22, og lege Odd J. Kvamme har tatt på seg jobben som smittevernlege/kommuneoverlege frå same tidspunkt. Kommunen vil soleis oppretthalde same tenestetilbodet i det vidare til innbyggjarane.

Leiar av Fitjar legesenter Janett Svendsen har starta arbeidet med rekruttering av ny kommuneoverlege; stillinga vert lyst ut fredag 19.11.21

Filtvedt van Gool går no tilbake til jobben som anestesilege i Helse Fonna. Han har i den korte tida han har vore i kommunen gjeve uttrykk for at han har trivs svært godt, der han har hatt eit godt samarbeid med både pasientar og medarbeidarar i Fitjar kommune.

Fitjar kommune vil takke for det gode samarbeidet og ynskje Filtvedt van Gool lukke til vidare.