karate_150x150
Foto: Pixabay

Lag og organisasjonar i Fitjar kan søke tilskot til drift eller særskilde prosjekt. Investeringar kjem ikkje inn under denne ordninga.

Organisasjonar som inkluderer born vert prioriterte, men alle kan søke.

Rekneskap og kontonr., samt kontaktinformasjon må følgje med for å bli vurdert. 

Søknad, merka "Kulturmidlar 2021" vert å senda til fitjar@fitjar.kommune.no, eller til
Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar

Frist for innsending 15.oktober.