Oppdraget gjeld 48 timar kvar 5 helg.

Me søkjer deg som:

 • Er ein trygg og omsorgsfull vaksen
 • Kan kommunisera godt og skapa gode relasjonar med born
 • Har tid og overskot til å vera ein god rollemodell
 • Har ein stabil livssituasjon og kan engasjera deg for borne over tid
 • Ynskjer å gjera ein forskjell, og vera ein viktig person i nettverket til borne

 

Arbeidsoppgåver:

 • Hjelp og tilrettelegging ved daglege gjeremål og aktivitetar
 • Bidra til å gje borne positive meistringsopplevingar
 • Følgje opp innarbeide rutinar borne har
 • Bidra til eit godt samarbeid med føresette

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Du er fylt 18 år
 • Du er trygg på deg sjølv og kan setje grenser
 • Du må ha tid og plass til eit ekstra born, samt forstå borne sine ulike behov og reaksjonar
 • Personleg eigenheit og erfaring med born vil bli vektlagt
 • Avlastingsheim kan etablerast hjå einslege, par eller familiar med eigne born
 • Avlastingsheimen må ha eit eige soverom som borne kan disponera når det er der
 • Du må ha førarkort og disponera bil
 • Gode norskkunnskapar er viktig
 • Politiattest ikkje eldre enn 3 månader må leggjast fram ved evt. tilbod om oppdrag

 

Me tilbyr:

Løn vert gitt etter til gjeldande særavtale for avlastar (SGS 1030)

Registrer søknad her: Ledig stilling - søknad - Fitjar kommune (skjema.no) 

Ved spørsmål, kontakt Tenestekontoret på tlf. 45722314