Du skriv då på lappen namn og adresse, julegåveynskje med alder og kjønn. Til dømes: Vintersko - gut 12 år - str 38.

Frivilligsentralen vil henga opp ynskjelappar på eit juletre i Larsen-bygget i sentrum. Dei som ynksjer, tar ein lapp og innfrir det ynskjet som står på lappen, og leverer det til Frivilligsentralen med ynskjelappen på.  (på lappen vil det stå: julegåveynskje, kjønn, alder og evt. str.)

NAV eller andre personar med teieplikt vil kjøre ut før jul. 

 

Helsing Fitjar Frivilligsentral i samarbeid med Fitjar kommune og NAV.