Saksdokument er å finna på lenkene under

- Møtebok sak PS 1/23

- Føresegner 07.12.22

- Plankart 12.09.22

 

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova, og § 28 i Forvaltningslova.

Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:

Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar - eller på epost til fitjar@fitjar.kommune.no

 

Klagefrist: 21. mars 2023