Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Straumsreset hytteområde

Detaljplan for Straumsreset hytteområde i Fitjar kommune

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av detaljplan for Detaljplan for Straumsreset hytteområde i Fitjar kommune. 

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller pr. e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no 

Høyringsfrist er 08.05.2024

Straumsreset

Tilskottsordning for innsamling og registrering av stadnamn

Språkrådet forvaltar ei tilskottsordning for innsamling og registrering av 
stadnamn. Midlane er avsette i statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordelast på ulike stadnamnprosjekt. 

travel-2650303_640