I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av reguleringsendring av detaljplan Hamn, del av gnr. 65, 67 og 68, Fitjar kommune, Plan-ID 201102.
Planarbeidet vert utarbeida av ABO på vegne av Hamnehagen AS. 

ABO sin nettstad finn de informasjon om varsel om oppstart. 

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS
Postboks 32
5401 Stord

Eller pr. e-post: poststord@abo-ark.no eller turid@abo-ark.no 

Høyringsfrist er 18.04.2024